NOVÉ KOUPELNOVÉ STUDIO V KOLÍNĚ, TĚŠÍME SE NA VÁS, VÍCE INFORMACÍ ZDE.

Poradna

Základní podmínky a pravidla pro pokládku keramických obkladů a dlažeb

(Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na www.nejlevnejsi-obklady.cz. Více informací na infolince 725 058 488.)

 

Převzetí materiálu

Pečlivě si zkontrolujte, zda je výrobek neporušený a v řádném množství, které je uvedeno na faktuře. V případě jakékoliv nesrovnalosti zboží nepřebírejte a ihned kontaktujte našeho dispečera na telefonu 725 058 488. Podpisem faktury/dodacího listu potvrzujete správnost dodaného množství, které je uvedeno na faktuře. Na pozdější reklamace na dodané množství nebude brán zřetel. Pokud není možné z nějakého důvodu materiál zkontrolovat při převzetí (například z důvodu dodávky většího rozsahu v zafoliovaných ucelených paletách aj.), je nutné případné nesrovnalosti zdokumentovat a nahlásit dodavateli nejpozději do 7 dnů od převzetí.
Po dodání a před pokládkou keramické obklady a dlažby pečlivě prohlédněte. U celé dodané série zkontrolujte jednotnost jednotlivých položek jako je jmenovitý rozměr, deklarovaný rozměr/kalibrace, odstínové označení.
Po pokládce se reklamace na chybně dodaný materiál nepřijímá.
Nespotřebovaný materiál, a to včetně celých originálních balení, nelze vrátit.

 

Jakost

Veškeré dodané materiály jsou výhradně 1. třídy jakosti dle normy EN 14411.
Jakost povrchu a jeho vady (barevný odstín, trhliny ve střepu nebo v glazuře, neglazovaná místa, důlky, vpichy atd.) se posuzují dle zkušební normy ČSN EN ISO 10545-2.
Rozdílnost barevných odstínů v rámci jedné výrobní šarže nemůže být posuzována jako vada, pokud není celkový vzhled narušen výraznými barevnými přechody a nápadnými shluky obkladových prvků. U výrobků s charakteristickou barevnou odstínovostí se doporučuje výrobky před použitím míchat z několika obalových jednotek.
Odchylky v rovinnosti jsou dle normy ČSN EN ISO 10545-2 přípustné do ± 0,5 % z rozměru dlaždice.
Odchylky v rozměrech jsou dle normy EN 14411 tolerovány do ± 0,5 % příslušného jmenovitého rozměru dlaždice.

 

Pokládka

Před pokládkou je nutné se ujistit, zda byl dodán materiál v deklarovaném množství a kvalitě.
Dbejte na správnou přípravu podkladů, zejména zajistěte, aby byl povrch soudržný, stabilní, zbavený prachu, nečistot a mastnoty. Používejte vždy výhradně produkty stavební chemie, které odpovídají podkladu a instalovanému obkladovému materiálu. Na savé a velmi savé materiály aplikujte vhodnou penetraci. Používejte vhodné izolační penetrace na anhydritové podklady (doporučujeme Kerakoll Primer A Eco). Při lepení dlažby na plochy s podlahovým topením použijte lepidlo k tomuto účelu určené (například Kerakoll H40 Eco Flex).
Slinuté dlaždice (gres) a dlaždice lepené v exteriéru je nutné lepit na lepidla kategorie C2.
Skleněné mozaiky, listely, dekory a další skleněné obkladové prvky je nutné lepit na lepidla určená k lepení skla (například Kerakoll H40 Eco Tenaflex Bílá).
Velkoformátové dlaždice (formát o délce větší než 40 cm) není přípustné pokládat způsobem „na vazbu“ s přesahem o více jak 1/3 délky dlaždice. Doporučujeme, aby vazba nepřesáhla nikdy více jak 20 cm.

 


pokládka „na střih“ - doporučeno

pokládka „na kaskádovou vazbu“ - doporučeno

pokládka na „pravidelnou vazbu“ - doporučeno

pokládka „na převazbu“ - nedoporučeno

 

Dodržujte pravidla dilatace dle projektové dokumentace. Doporučujeme provést dilataci ploch o čtvercích cca 20-25 m2 v interiérech, 10-15 m2 v exteriérech a po každých 8 metrech délky v případě dlouhých a úzkých povrchů. Jednotlivé okruhy podlahového topení by měly být dilatovány.
Před spárováním důkladně očistěte veškeré spárované plochy (k čištění po pokládce doporučujeme aplikaci přípravku Kerakoll Delta Plus). Vždy dodržujte pracovní postup uvedený na balení, na přídavném letáku nebo v technickém listu. V případě potřeby si před montáží technický list vyžádejte u prodejce či zástupce výrobce aplikované stavební chemie.

 

Reklamace

Reklamace jsou přijímány pouze v písemné formě s doručením dodavateli buď elektronicky, poštou nebo osobně na pobočku. O správném postupu reklamace je možné se informovat na tel. čísle 725 058 488.
Zjevné vady dodaného materiálu jako celku i jednotlivých prvků se musí reklamovat u dodavatele před použitím, po započetí montáže respektive po pokládce nebude reklamace přijata.