Lepidlo ZDARMA

Nowa Gala

Keramika NOWA GALA byla založena v březnu roku 2004. Cílem společnosti bylo zahájení výroby moderní glazovaných, porcelánových a technologicky vyspělých dlaždic. Nyní je prvořadým cílem společnosti NOVWA GALA je poskytovat klientům nejvyšší kvalitu produktů, při splnění všech zákonných požadavků na ochranu životního prostředí a ochrany zdraví a bezpečnosti.

Další cíle keramiky NOWA GALA jsou:

- realizace inovačního procesu, technologií a výrobků,
- rozvoj na domácích i zahraničních trzích,
- neustálý kontakt s klienty a reagování na jejich požadavky, očekávání a přání,
- zajištění nejvyšší kvality výroby, spolupráce s dodavateli působících v souladu s naší politikou
- minimalizace spotřeby energie, racionální nakládání s odpady - udržování emisí do ovzduší na úrovni s předpisy
- povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí