-31%

Popis produktu Lepidlo Kerakoll Bioflex S1 "bez limitů" šedá 25kg

Technický list ke stažení zde.

 

 Gelové konstrukční lepidlo, flexibilní, víceúčelové, na bázi jedinečných geo-pojiv Kerakoll, pro lepení jakýchkoliv materiálů na jakékoliv podklady i za extrémních podmínek. Ekokompatibilní.

 
  CHARAKTERISTIKA A VÝHODY
Tixotropní i tekuté
Dvojnásobný otevřený čas
Drží tvar
Nestéká i při silných vrstvách
 
Pro tenké i silné vrstvy
Úplné pokrytí dlaždice
Zvýšená deformovatelnost
Zvýšená pevnost
Konstrukční lepidlo
Voděodolné
Absorbuje dynamické zatížení
Rozkládá pnutí
 
GREENBUILDING RATING ®
- kategorie: Anorganické Minerální Produkty
- třída: Minerální lepidla s technologií SAS
- Rating: Eco 4

NORMY A CERTIFIKACE
CE                     KERAKOLL Polska sp. z o.o.- ul. Katowicka 128 95-030 Rzgów – www.kerakoll.com
1599
0407
14
DWU n°0238
EN 12004:2007+A1:2012
H40 NO LIMITS
Vylepšené lepidlo na cementové bázi pro vnitřní i venkovní pokládku.
Reakce na oheň                                                                                                                               Třída A1/A1 fl
Počáteční přilnavost ve střihu                                                                                                        ≥ 1 N/mm2
Test odolnosti:
- přídržnost po vystavení účinku tepla                                                                                          ≥ 1 N/mm2
- přídržnost po ponoření do vody                                                                                                  ≥ 1 N/mm2
- přídržnost po cyklu zmrazení a rozmrazení                                                                                              ≥ 1 N/mm2
Uvolňování nebezpečných látek – vyžádejte si prosím bezpečnostní list.
 
Třída                      Charakteristika
C2  TE S1
Ve shodě s normou EN 12004.
 
POUŽITÍ
Kombinace podkladů, materiálů a použití nemusí být vždy možné dosáhnout. Je nezbytné konzultovat veškeré individuální technické listy podkladů a materiálů pro kontrolu jejich vhodnosti. Cokoliv, co není uvedeno v tomto technickém listě musí být schváleno přímo od Kerakoll Global Service.

PODKLADY
MATERIÁLY
POUŽITÍ
Stávající dlažba
Hydroizolace
Vytápěné podlahy
Cementové potěry
Asfaltové potěry
Beton
Sádrokartonové desky
Cementovláknité desky
Sádra a anhydrit
Pórobeton
Cihly
Cementové a vápenné omítky
Výmalba
Izolační panely
Dřevo
Kov
PVC
Slinuté dlaždice
Keramické dlaždice
Velkoformátové dlaždice
Slinuté dlaždice 300x150 cm
Mramory – přírodní kámen
Kompozitní materiály
Skleněné mozaiky
Skleněné obklady
Tepelně a zvukově izolační panely
Klinker
Lepení a stěrkování
Podlahy a stěny
Pro vnitřní a venkovní použití
„Obklad na obklad“
Terasy a balkóny
Fasády
Bazény a fontány
Sauny a wellness
Domácí, komerční, průmyslové
 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU
Indikace pro použití se vztahují na obecné zásady aplikace na vysoké profesionální úrovni. Dodržujte veškeré normy a národními předpisy.
-          PŘÍPRAVA PODKLADU
Všechny podklady musí být rovné, ošetřené, nepoškozené, soudržné, pevné, odolné, suché a zbavené veškerých nesoudržných částí a bez vzlínající vlhkosti. Je doporučeno vysoce savé podklady navlhčit nebo penetrovat přípravkem Kerakoll Primer A Eco.
-          PŘÍPRAVA LEPIDLA
Tekutá konzistence
Pro tenkovrstvé lepení a pro dokonalé pokrytí dlaždice lepidlem
Šedá                     ≈  9 litrů čisté vody na pytel
Bílá                        ≈  8.6 litrů čisté vody na pytel
Tixotropní konzistence
Na stěny, pro tenkovrstvé i silnovrstvé lepení
Šedá                     ≈ 6 litrů čisté vody na pytel
Bílá                        ≈ 6.6 litrů čisté vody na pytel
 
POUŽITÍ
Pro zajištění maximální přídržnosti je nutné nanést dostatek lepidla tak, aby pokrylo celou zadní plochu pokládaného materiálu. Velké obdélníkové formáty se stranou větší než 60 cm a tenkostěnné desky mohou vyžadovat podlepení lepidlem přímo spodní strany dlaždice. Proveďte zkoušku odlepením dlaždice, zda se lepidlo správně přeneslo z podkladu na spodní stranu dlaždice.
Proveďte dilatační spáry pro plochy:
- ≈ 10 m2 ve venkovním prostředí
-  ≈ 25 m2 ve vnitřním prostředí
- každých 8 délkových metrů v dlouhých, úzkých prostorách
Respektujte všechny konstrukční, dělicí a obvodové spoje v podkladech.

ZPRACOVATELNOST
Balení   
25 kg
 
Uskladnění
≈ 12 měsíců v originálním balení, chraňte před vlhkostí
Tloušťka lepidla 
od 2 do 15 mm
 
Výtěžnost
≈ 1,63 kg/m2
 
Teplota vzduchu, podkladu a materiálů
od +5 °C do +35 °C
 
Doba zpracovatelnosti
Šedá ≈ 7 hodin
Bílá ≈ 7 hodin
Otevřený čas (dlaždice kategorie Bll)
Šedá
+23 °C   ≥ 60 min. EN 1346
+35 °C ≥ 20 min. EN 1346
 
Čas korekce (dlaždice kategorie Bll)
+23 °C   ≥ 20 min
+35 °C   ≥ 15 min
Čas potřebný pro plnou mrazuvzdornost (dlaždice kategorie Bla)
od +5 °C do -5 °C              ≈ 8 hodin
Pochůznost/spárování (dlaždice kategorie Bla)
Šedá
+23 °C ≈ 24 hodin
+5 °C ≈ 70 hodin
 
Spárování stěn při +23 °C (dlaždice kategorie Bla)
Šedá ≈ 20 hodin
 
Provozuschopnost při +23 °C (dlaždice kategorie Bla)
- lehký pěší provoz             ≈ 2 / 4 dny
- těžký provoz                      ≈ 3 / 6 dnů
- bazény (+23 °C)               ≈ 14 dnů
 
                                                                                                                                                                                                         
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY
- PŘÍPRAVA SPECIÁLNÍCH PODKLADŮ
Dřevo (interiér) o tloušťce ≥ 25mm: Keragrip Eco
Kov (interiér): Keragrip Eco
Asfaltový potěr (interiér): Primer A Eco
Podklady na bázi sádry (sádrokarton, sádrové omítky), anhydritové potěry a pórobeton (interiér): Primer A Eco
Vinylové desky, PVC (interiér): Keragrip Eco
Prosím vyžádejte si materiálové listy pro správné použití materiálů pro přípravu podkladu.
- MATERIÁLY A SPECIÁLNÍ PODKLADY
Mramor a přírodní kámen
Materiály, které se mohou deformovat nebo pošpinit vlivem nasákavosti vody potřebují rychle tuhnoucí lepidlo nebo reaktivní lepidlo.
Mramor a přírodní kámen mohou mít charakteristiky, které se liší dokonce v rámci stejné chemické a fyzikální povahy. Proto je nezbytné obrátit se na Kerakoll Global Sevice a vyžádat si specifické informace, a nebo vyzkoušet použití na vzorku použitého materiálu.
V případě absence specifických informací od výrobce, musí být přírodní kámen s výztužnými vrstvami ve formě pryskyřicového povlaku, polymerového pletiva, perlinky nebo přírodní kámen, který je jinými způsoby ošetřen na rubové straně, být vyzkoušen, zda je kompatibilní s lepidlem.
Zkontrolujte přítomnost zbytky prachu, vzniklého při řezání kamene a tento odstraňte.
Hydroizolační hmoty
Lepené a plovoucí polymerové desky, tekutý asfalt, izolace na bázi dehtu a membrány vyžadují aplikaci vrstvy potěru.
- SPECIÁLNÍ APLIKACE
Fasády
Povrch fasády musí zaručit dostatečnou pevno při odtržení ≥ 1 N/mm2. Lepení obkladových prvků se stranou větší než 30 cm musí schválit projektant a případně navrhnout dodatečné mechanické upevnění. Lepení obkladových prvků se stranou větší než 60 cm se doporučuje dodat do záměsové vody Top Latex Eco v množství zvoleném dle předpokládaného termodynamického zatížení. Vždy je nutné nanést lepidlo na podklad i na zadní stranu dlaždice.
TECHNICKÉ PARAMETRY
KVALITA VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ (z hlediska emise těkavých organických sloučenin)
Shoda
EC 1-R plus GEV-Emicode
GEV certifikace 4618/11.01.02
Pevnost ve střihu (gres/gres) po 28 dnech
≥ 2,5 N/mm2
ANSI A-118.1
Příčná deformace
≥ 2,5 N/mm2
EN 12002
Přilnavost v tahu (gres/beton) po 28 dnech
≥ 2,5 N/mm2
EN 1348
Test životnosti:
 
 
Přilnavost po vystavení účinků tepla
≥ 2,5 N/mm2
EN 1348
Přilnavost po ponoření do vody
≥ 1 N/mm2
EN 1348
Přilnavost po cyklech zamrzání a rozmrzání
≥ 1 N/mm2
EN 1348
Přilnavost po únavových zkouškách
≥ 1 N/mm2
SAS Technology
Provozní teplota
od -40 °C do +90 °C
 
 
UPOZORNĚNÍ
-          Výrobek určený k profesionálnímu použití
-          postupujte v souladu se státními předpisy a normami
-          nepoužívejte lepidlo pro zarovnání nerovností povrchu vyšších než 15 mm
-          dlaždici položte, přitlačte na čerstvé lepidlo a ověřte, zda se nevytvořil povrchový film
-          chraňte před prudkým deštěm a před mrazem alespoň po dobu 24 hodin
-          teplota, větrání, absorpce podkladu či pokládaného materiálu mohou mít vliv na dobu zpracovatelnosti a tuhnutí lepidla
-          používejte ozubenou stěrku vhodnou pro daný formát dlaždice
-          naneste vrstvu lepidla na podklad i na zadní stranu dlaždice vždy při pokládání dlaždic ve venkovním prostředí
-          v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
-          pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service
+48 42 225 17 00 – info@kerakoll.pl
Balení 1ks
Barva šedá

Lepidla na obklady a dlažby

Sháníte kvalitní lepidla na obklady a dlažbu? Do naší nabídky jsme zahrnuli lepidla, které jsou vysoce pružné i po zaschnutí. Jedná se o výrobky, které mají nízký obsah chemických přísad pro vysoce účinné lepení s nízkým svislým skluzem a dlouhým otevřeným časem, pro slinuté dlaždice, keramické dlaždice a přírodní kámen. V nabídce naleznete lepidla na obklady a dlažbu, které mají několik výhod, mezi které se určitě řadí jejich prvotřídní kvalita a nízká přijatelná cena.

Lepidlo Kerakoll v 25. kilových balení

Chcete zvolit výrobce, který nabízí lepidla na obklady a dlažbu, které jsou šetrné k Vašemu zdraví i životnímu prostředí. Nabízíme certifikovaná, organická minerální lepidla, které jsou bez rozpouštědel, nejsou toxická a mají nízké emise těkavých látek. To z nich dělá ideální volbu, pokud zařizujete podlahy do prostor, kde se budou pohybovat děti či osoby se zdravotními problémy. Lepidla na obklady a dlažbu jsou nezbytnou součástí, bez které dlažbu ani obklady nepoložíte.

Snadné použití lepidel Kerakoll

Použití není nijak těžké a zvládne to každý. Máme pro Vás lepidla na obklady a dlažbu, které jsou ředitelná vodou. Získat můžete odstíny bílé nebo šedé, podle toho, kolik litrů vody použijete. Doporučené dávkování naleznete u každého výrobku. Indikace pro použití se vztahují na obecné zásady aplikace na vysoké profesionální úrovni. Určitě je vhodné a nutné, abyste dodržovali veškeré normy a národní předpisy.  

 

Běžná cena:
(649 Kč)
Naše cena:
449 Kč / ks
Sleva: 
-31%
/ ks
minimální odběr: 1 / množství v balení: 1
SKLADEM - expedice do 48 hodin
Kód produktu:
Hodnocení naších zákazníků na Heureka.cz
Zákazníci
doporučují eshop
Naposledy
hodnoceno:
Před 1142 dny
Doporučuje obchod
Dodací lhůta
Kvalita přepravy
Přehlednost obchodu
Kvalita komunikace
Přehlednost, cena zboží.
Doporučuji Všem.
Cena
Zboží mělo být dodáno do 14 dnů a přišlo za dva a ještě mi ho zdarma dovezli /objednávka do 10 000,-/, byl jsem velmi spokojen a chtěl bych moc poděkovat!!!
Kosik